Fertirrigació

SOLUCIÓ D’ADOB PK 7-3-5-3 NAU

Característiques Generals: Solució d’abob 7-3-3-3S NAU

SOLUCIÓ D’ADOB PK 17-3-5-3 NAU

Característiques Generals: Solució d’abob 17-3-3-3 NAU

SOLUCIÓ D’ADOB NITROGENAT 20% N

Solució Nitrogenada 20% N

QUELAT DE FERRO DE MAJOR RIQUESA EN ORTO

Quelat de Ferro de major riquesa en orto

SOLUCIO MAGNESI 4%

Solució Magnesi 4%

BIOTEC 74 PLUS

Biotec 74 plus

PLA D’ADOBAMENT

Pla d’adobament Cabezal A

PLA D’ADOBAMENT

Pla d’adobament Cabezal B