Preu i consum

Percentatges del preu i consums d’aigua 2018

Percentatges del preu i consums d’aigua 2017