Planta solar per a autoconsum energètic

Es posa en coneixement de tots els socis que des de l’1 de juliol està en ple funcionament la planta solar per a autoconsum energètic, en el capçal B.
Es recorda que la instal·lació d’energía solar fotovoltaica va ser un acord pres en l’Assemblea General de aquesta societat, celebrada el 6 d’abril de 2017.
La Junta General.